Armégruppe Nord

Armégruppe Nord (Heeresgruppe Nord på tysk) var en tysk armégruppe under annen verdenskrig. Armégruppen koordinerte operasjonene for underlagte Arméer, reserver og direkte underlagte enheter.

Den første innsatsen for Armégruppe Nord var felttoget i Polen i 1939 under ledelse av Fedor von Bock.