Arkivleder betegner stillingen til den som leder et organs arkivtjeneste. Arkivleder har ansvar for organets arkiv. Ansvaret omfatter oppgaver knyttet til arkivfangst, klassifisering, fordeling av saker og arkivlegging. Oppgavene til en arkivleder omfatter den samlede arkivbestanden, inkludert arkiver som er i daglig bruk og arkiver som er i mindre hyppig bruk. Ansvaret gjelder arkiv, uansett hvilket medium arkivet er skapt på. Arkivlederen skal påse at organet har godkjente bevarings- og kassasjonsregler og at arkiver som skal bevares for ettertiden blir avlevering til depot.

Eksterne lenker rediger