Arkeo var et arkeologisk tidsskrift som ble utgitt av Arkeologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Det kom ut i årene 1971-1980, og 1988-2002 med i alt 36 hefter. Artiklene var tildels populærvitenskapelige.