Arkade

buegang eller overbygget gangvei med buer på én eller begge sider

Arkade av latin arcus, bue er en buerekke på en frittstående søylerad. I middelalderens arkitektur danner arkaden den nederste etasjen i midtskipsveggen, triforium den midterste etasjen og klerestorievinduene den øverste etasjen.

Blindarkader fra St. Madeleine Chateaudun

Arkader kan også være et inntrukket felt på en vegg som arkitekturornamentikk og kalles da blindarkade. Buene kan da stå tett inntil hverandre eller overskjære hverandre og kalles da kryssbuearkader.

Uttrykket arkade blir også brukt om en overdekket gang, som også kalles galleri, og som er åpen på en eller flere sider gjennom en arkaderekke.

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger