Ark (tak)

Ark (av lat. arca «kasse», «kiste») er en loftsutbygning med saltak ut fra skråtak. Fronten ligger i eller utenfor fasadelivet, med eller uten gesims foran. En ark kan også inneholde kran med luke for innhenting av varer til loft.

Midtark over hovedinngangen til Stend hovedgård i Hordaland

løkkeeiendommene i Bymarken rundt Kristiania var det en periode vanlig å bygge arker på låvene og innrede loftene som oppholds- og soverom, og slik omgå forbudet om permanent opphold.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger