Argyll Robertsons pupill

Argyll Robertsons pupill er en medisinsk tilstand som kan observeres i øyet i sjeldne tilfeller som et resultat av langkommet, ubehandlet syfilis.

Pupillene er små og kan være uregelmessige i formen. Pupillerefleksen er svakere eller borte, slik at det tar lengre tid for pupillene å trekke seg sammen når det sendes mer lys i øyet, eller pupillene trekker seg mye mindre sammen enn normalt.

Når pasienten ser fra fjernt hold til å se på noe nært, trekker pupillene seg sammen normalt. Denne refleksen er normal ved Argyll Robertsons pupill.

Tilstanden ble første gang beskrevet av Douglas Argyll Robertson i 1869.