Arbetarpartiet Kommunisterna

Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) var et svensk kommunistisk parti som ble grunnlagt i 1977 og som gikk konkurs i 1995. Partiet er i all hovedsak videreført i det Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som ble grunnlagt etter konkursen.

Bakgrunnen for partiet var misnøye Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) sin utvikling i retning vekk fra den politikken den Moskva-tro delen av den kommunistiske verdensbevegelsen sto for og i retning en venstresosialistisk plattform ikke ulik den Sosialistisk Venstreparti i Norge på den tiden sto på. Splittelsen kan derfor, ulikt splittelsen som førte til danelsen av Kommunistiska Förbundet Marxister Leninister, som oppsto i protest mot Moskva, karakteriseres som en pro-Moskva-splittelse. Om lag en fjerdedel av medlemmene, samt Riksdagsrepresentantene Rolf Hagel og Alf Löwenborg gikk ut. Utbryterne fikk også med seg Norrbotten-avisa Norrskensflamman som ble partiets hovedorgan frem til den ble uavhengig i 1990.

Politisk sto APK i stor grad på de samme politiske standpunktene som VPK tidligere hadde gjort, med det antimonopolittiske demokratiet i sentrum for politikken. Partiet la stor vekt på solidaritet med det de så på som den sosialistiske verden og ulike frigjøringsbevegelser i den tredje verden. Partiet inntok opprinnelig en noe ambivalent holdning til reformene Mikhail Gorbatsjov initierte i Sovjetunionen, men ble etter hvert mer og mer kritisk til dette. Dette medførte at ungdomsforbundet i 1990 rev seg løs fra partiet og fikk følge av et betydelig antall partimedlemmer, inkludert redaksjonen i Norrskensflamman.

Også oppslutningsmessig representerte hendelsene rundt 1989-90 en knekk for partiet, selv om de aldri oppnådde den oppslutningen de håpte på ved bruddet med VPK.

Partiet gikk som første svenske parti konkurs i 1995. Dagens SKP regnes ofte som en direkte fortsettelse av APK.

Partiformann var Rolf Hagel.