Arbeiderkor

Arbeiderkor er et sangkor av eller for arbeidere.

Arbeiderkor kan i utgangspunktet defineres på tre måter:

  1. Kor der alle medlemmene, eller det store flertalet av dem, er arbeidere (tilhører arbeiderklassen).
  2. Kor tilknyttet organisasjon(er) i arbeiderbevegelsen (f.eks. fagforening, parti), gjerne med krav om at
    medlemmene i koret også må være medlemmer i organisasjonen.
  3. Kor tilknyttet arbeiderkorforbundet, dvs. (for Norge sin del) tilknyttet Norsk Sangerforbund.

I tillegg til dette har det funnes kor som, uten direkte å oppfylle 1, 2 eller 3, arbeider for å virkeliggjøre målet til arbeiderbevegelsen. Men slike kor har gjerne valgt seg andre navn enn arbeiderkor (t.d. Rødt Kor, Sosialistisk Kor).

HistorieRediger

I norsk historie synes 2 å være den vanligste bruken av begrepet, skal en dømme etter Aksel Zachariassen (Norsk Arbeidersangerforbund. I: Hampus Huldt-Nystrøm (red.): Sangerliv, bd. I (Oslo 1958), s. 372):

 Skjønt arbeidersangerne hadde valgt et nøytralt navn /NSF/ på sitt nye forbund, så holdt de fra første dag
urokkelig fast ved sitt og de enkelte kors organisatoriske tilknytning til arbeiderbevegelsen.
Sangerne måtte være politisk eller faglig organiserte. 

Lovene i Norsk Sangerforbund fra 1924, i §1. Formål, gir samme inntrykket:

 a. Å samle alle sangforeninger som direkte eller indirekte står tilsluttet De norske Arbeiderpartier eller
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon." (Tonens Magt 4/24. Tonens Magt var sentralt organ for Norsk Sangerforbund.)