Norsk Sangerforbund

Norsk Sangerforbund ble stiftet 1. mai 1908 og er den eldste landsdekkende sangerorganisasjon. Forbundet var opprinnelig et forbund for arbeiderkor. I dag er Norsk Sangerforbund et forbund med sterke tradisjoner som ikke har politisk eller religiøs tilknytning. Alle damekor, mannskor og blanda kor kan ha medlemskap i NSF. Forbundet har også et eget utvalg for barne- og ungdomskor.

Forbundet gir ut medlemsbladet «Tonens makt», som i dag kommer ut med fire nummer i året.

Forbundets innledende historie er beskrevet i Aksel Zachariassen: Med sang mot felles mål. Norsk Arbeidersangerforbund gjennom 50 år. (Oslo 1971) (Som det framgår, har forbundet en periode hett Norsk Arbeidersangerforbund, men er siden gått tilbake til det opprinnelige navnet.)

Aksel Zachariassen har også omtale av Norsk Sangerforbund i Hampus Huldt-Nystrøm (red.): Sangerliv, bd. I-II (Oslo 1958).

Eksterne lenkerRediger