Aravir

Tolkien

Aravir er en fiktiv person fra J.R.R. Tolkiens litterære verden. Han var den fjerde høvding over Dúnedain.

Aravir ble født i år 2156 i tredje tideverv, og ble høvding etter at hans far Aranuir døde i 2247. Han regjerte som høvding i 72 år, men lite er kjent ettersom hans regjeringstid foregikk i perioden kalt 'Våkent fred'. Han døde i år 2319, og ble etterfulgt av sønnen Aragorn I.

Navnet til Aravir er fra Sindarin, og betyr 'Kongelig Juvel'.