Aranuir er en fiktiv person fra J.R.R. Tolkiens litterære verden. Han var den tredje høvding over Dúnedain.

Han ble født i år 2084 i tredje tideverv, og ble høvding da hans far, Arahael, døde i år 2177. Lite er kjent om hans regjeringstid, men det var mest sannsynlig en fredelig tid ettersom det foregikk i en periode kjent som 'Våkent fred'.

Aranuir regjerte som høvding i 70 år, og døde i år 2247. Han ble etterfulgt av sin sønn, Aravir.

Navnet til Aranuir er fra Sindarin og betyr mest sannsynlig 'Evig Konge'.