Arassuil

Tolkien

Arassuil er en fiktiv person fra J.R.R. Tolkiens litterære verden. Han var den ellevte høvding over Dúnedain.

Arassuil ble født i 2628 i tredje tideverv og var sønnen til Arahad II. Han overtok som høvding da faren døde i 2719. I hans regjeringstid begynte orker fra Tåkefjellene å invadere Eriador. Dúnedains ferdamenn kjempet mot disse orkene, men en gruppe med orker klarte å snike seg forbi og inntok Hobsyssel. Her ble de beseiret av noen modige hobbiter som var ledet av Bandobras "Oksebrøleren" Tók i 2747.

Også i Arassuils regjeringstid foregikk Den lange Vinteren, fra november 2758 til mars 2759. Mange liv gikk tapt, og både ferdamennene og Gandalv måtte hjelpe hobbitene i å overleve.

Etter å ha regjert som høvding i 65 år, døde Arassuil i 2784. Han ble etterfulgt av sin sønn, Arathorn I.

Navnet til Arassuil er fra Sindarin, men dets betydning er uklart.