Arahad II

Tolkien

Arahad II er en fiktiv person fra J.R.R. Tolkiens litterære verden. Han var den tiende høvding over Dúnedain.

Han ble født i 2563 i tredje tideverv, og ble høvding da faren hans Aravorn døde i 2654. I regjeringstiden hans opplevde hobbitene i Hobsyssel stor vekst, og dets grenser ble godt bevoktet av ferdamennene.

Arahad regjerte i 65 år, og døde i 2719. Han ble etterfulgt av sin sønn Arassuil.