Apostolisk vikar

En apostolisk vikar er i Den katolske kirke en prelat, som normalt (men ikke nødvendigvis) er biskop, og som leder et apostolisk vikariat.

Embetet ble opprinnelig gitt til en person som var biskop ett sted og fikk ansvar for et annet område i tillegg, men etter hvert ble det også til et selvstendig embete i mange tilfeller.