Antistatiske hjelpemidler

Antistatiske (hjelpe-)midler er fellesnavn på remedier som skal hindre ting i å bli statisk elektrisk ladet.

Statisk elektrisitet oppstår når ikke-ledende materialer får en elektrisk ladning på overflaten. Denne forsvinner bare langsomt ved avladning til luft.

Oppladning kan skje ved induksjon, dvs. nærhet til elektriske og elektroniske kretsløp. (Skjermer til datamaskiner og TV for eksempel).

Vinylplater til grammofoner beveger seg i luft og blir ladet gjennom friksjonen vinyl-luft.

Oppladningen gjør at overflatene trekker til seg støv og partikler fra luften. Skjermene blir uklare og platene får riller med støv og «ullen» lyd.

Det har vært lansert flere ulike løsninger.

Kluter innsatt med støvløsende og antistatiske kjemikalier. Faren var at en gned støv inn i rillene. Klutene er relansert til bruk på skjermer, gjerne med mikrofiber.
Børster av kullfibertråder ga godt resultat på vinyl, men behandlingen var lite varig.
Antistatpistolen var forklart med at den skulle produsere ioner som var motsatt av ladningen på platen. Virker ikke på skjermer.
Spraybokser med variert innhold.