Antianara

Antianara eller Antianeira («mot havet») var ifølge gresk mytologi en amasonedronning over Thermodon. Hun etterfulgte dronning Penthesilea etter at hun ble drept under den trojanske krigen.

Hun var best kjent for å forkrøple sine mannlige tjenere. Det sies at hun lemlestet gutter og menn ved å fjerne en arm eller et ben. Da skyterne, som forsøkte å forhandle med dem om fred og ba dem om å slutte med dette, svarte dronning Antianira at forkrøplede menn var de beste elskerne.

Under den attiske krigen imponerte hennes krigerkunster hennes greske fiender så mye at Homer senere brukte navnet hennes som synonym på alle amasoner. Navnet ble også vanlig blant amasonedronninger.