Anglo-irsk

Anglo-irsk var en betegnelse på den sosialt privilegerte klassen i Irland, hvor medlemmene av denne klassen var etterkommere av de store landeierne og øvre lag av det protestantiske presteskapet og embetsstanden, særlig fra 1600-tallet, 1700-tallet og 1800-tallet.[2] Disse hadde ofte familiebakgrunn fra den engelske overklassen og var medlemmer av den anglikanske kirke, eller i noe mindre grad til andre kirker med utspring i England, som metodister.

St. Patricks flagg er et historisk flagg med tilknytning til Irland under britisk styre, og dermed også til den anglikanske Church of Ireland og den anglo-irske herskende klassen.[1]

Imidlertid ble ikke benevnelsen «anglo-irsk» benyttet om presbyterianere i Irland, da disse som oftest hadde skotsk bakgrunn.

Benevnelsen «anglo-irsk» ble brukt helt fram til victoriatiden, som betegnelse på en klasse som både religiøst, sosialt og kulturelt lå tett innpå den engelske overklassen.

Anglo-irsk er også brukt som en benevnelse på de formelle kontaktene, forhandlingene og avtaleverket mellom Storbritannia og Irland. Blant disse er Den anglo-irske traktat fra 1921 og Den anglo-irske avtale fra 1985 og det ango-irske toppmøtet som møtene mellom den britiske statsministeren og den irske statsministeren blir kalt.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger