Anders Daae (1680–1763)

Norsk prest

Anders Daae (født 20. desember 1680 i Trondheim, død 18. mai 1763 i Vik i Sogn[1]) var en norsk prest og godseier.[2] Hans far var Jonas Edvardsen (Jon Effuertsen død 1683 eller 1688), byborger i Trondheim.[3] Jonas Edvardsen brukte ikke familienavnet «Daae». Da faren Jonas døde ble magister Simon Hoff (rektor ved Katedralskolen i Trondheim) formynder for Anders Daae. Opphavet til navnet «Daae» i Norge er ukjent eller usikkert. Moren var Kiersten Jensdatter (døde 1683).[4] Anders Daae skal ha tatt i bruk etternavnet «Daae» da han ble immatrikulert ved Universitetet i København. Daae var ubemidlet da han var ferdig utdannet.[5] I København bodde han på «Regentzen», et hjem for fattige studenter. Etter teologisk eksamen var han i vel to år huslærer hos en fut på Nordmøre, og reiste i 1705 tilbake til København med håp om få et kall.[1]

Anders Daae
Provst Anders Daae.jpg
Født20. des. 1680Rediger på Wikidata
TrondheimRediger på Wikidata
Død18. mai 1763Rediger på Wikidata (82 år)
VikRediger på Wikidata
Beskjeftigelse PrestRediger på Wikidata
Barn Ludvig DaaeRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Imidlertid gjorde jeg mig bekjendt med det kongelige Huus med adskillige carmina og ved liden Tractat over psalm. Dav. 45. v.14, som jeg overgav i allerdybeste Underdanighed til Princesse Sophie Hedevig og nød den Naade, at jeg blev beskikket til Sognepræst til dette Wiigs Præstegjæld i Bergens Stift udi høylærde sal. Hr. Ludvigs Sted den 3. August 1708.
– Anders Daae[4]

Han var prost og sogneprest i Vik i Sogn fra 1708 (et embete han hadde i nær 55 år). Daae tjente under syv forskjellige biskoper i Bergen. Erik Pontoppidan var ikke spesielt fornøyd med Daae.[1] Kallet i Vik skal han ha fått ved et besøk på det kongelige slott i København og med hjelp av prinsesse Sophie Hedevig. Han skal ifølge Lampe ha opparbeidet en formue på 40 000 riksdaler. Han eide kirkene i Vik og Lærdal prestegjeld med «Jordegods og Tiender samt flere andre i baade Ytre og Indre Sogn». Anders Daae ble i 1709 gift med Birgitte Ludvigsdatter Munhte (1686–1770).[6] Det var trolig Birgitte som i utgangspunktet sikret ekteparet velstand.[5] Erik Pontoppidan var på visitas i 1749 og noterte at Daae hadde samlet seg mye jordegods og ble regnet som den rikeste prest i stiftet. Han eide begge kirken i Vik og kirken i Lærdal, og han tok betalt for jordleie for gårder som kirken eller han selv eide. Ved skiftet etter Anders og Birgitte fikk sønnene verdier for 6 000 riksdaler, mens døtrene fikk 3000 riksdaler.[1]

Birgitte var datter av Ludvig Christophersen Munthe (1657–1708), den forrige presten i Vik, via oldefaren Ludvig Munthe var hun også tremenning av Ludvig Holberg. Mor til Birgitte var Karen Leganger (datter av presten Iver Leganger), og hun bodde hos mormoren Anna Finde (Legangers enke). En tid hadde han to av sine sønner samtidig som «personelle kapellaner» i Vik.[6] Flere av Birgittes brødre var prester. Hennes søster Anna Ludvigsdatter Munthe var gift med Anders Daaes kapellan Jens Garman. Søsteren Helene var også gift med en prest.[7]

Daae skal ha vært en myndig prest som ofte irettesatte befolkningen for deres synder. Han skal også ha vært fenget av den pietistiske bevegelsen som hadde vokst frem i Tyskland. Det er mange segner etter Daaes tid som prest i Vik.[1] Daae etablerte skole for allmuen i 1741.[8]

EtterslektRediger

 
Anders Daaes svigerfar, Ludvig Christophersen Munthe

Anders Daae og Birgitte Munthe fikk elleve barn (syv vokste opp) og ga opphav til en av største embetsmannsslektene på Vestlandet.[2] Omkring 1800 var det seks sogneprester av familien Daae i Sogn. Minst 25 prester og mange prestekoner er etterkommere av Anders og Birgitte Daae (opplysninger fra omkring 1900).[5] Etternavnet Daae skriver seg fra Anders og Birgittes etterkommere.[3]

Treliste
 • Anders Daae og Birgitte Ludvigsdatter f. Munthe, blant deres etterkommere:[7]
  • Jonas Daae (1717–1777), sogneprest i Vik (etter faren)
  • Karen Cahtrine Daae (1718–1796), gift med major Frederik Wilhelm Tuchsen
  • Christine Daae (1719-1782), gift med farens kapellan Hans J. Grøn
  • Ludvig Daae (1723–1786), prest i Lindås og godseier
   • Anders Daae (1758–1816), prest
   • Johan Christopher Haar Daae (1759–1827), prest
   • Ove Christian Leyrdahl Daae (1767–1840), prest
   • Iver Munthe Daae (1771–1849), prest
   • Ludvig Daae (1774–1843), prest
   • Christen Daae (1776–1854), prest
  • Gert (Gerhard) Daae (1728–1784) sogneprest i Luster

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d e Bygdabok for Vik i Sogn. [Vik]: Nemndi. 1951. 
 2. ^ a b SNL: Daae lest 10. mars 2013.
 3. ^ a b Daae-slekta, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, lest 17. oktober 2015.
 4. ^ a b Aagaat Daae: Stamtavle over familien Daae i Norge. Utarbeidet efter Anders Daaes efterladte papirer av Aagaat Daae. Trondhjem: F. Bruns boghandel, 1917.
 5. ^ a b c Munthe, Wilhelm. Professor Ludvig Daae: en minnebok. Trykt i Det Mallingske Boktrykkeri. 
 6. ^ a b Lampe, J.F. (1895): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Redigert av D. Thrap. Kristiania: Cammermeyer.
 7. ^ a b Munthe, Sverre (1994). Familien Munthe i Norge. Oslo: S. Munthe. ISBN 8299332109. 
 8. ^ Eggum, Terje (1999). Leikanger kyrkje: frå mellomalderen til idag. Leikanger: Skald. ISBN 8279590099.