Andelsselskap med begrenset ansvar

Et andelsselskap med begrenset ansvar (a.m.b.a.) er et andelsselskap hvor eiernes ansvar er begrenset til den av dem innskutte andelskapital. Selve betegnelsen «…med begrenset ansvar» er ikke presis, idet selve andelsselskapet har ubegrenset ansvar (og heftelse). Det menes reelt at eiernes heftelse er begrenset.

For at andelsselskapet skal ha rettsevne, må det registreres hos Erhvervsstyrelsen. Er det ikke det, vil eierne hefte personlig og solidarisk.

Se ogsåRediger