And the Ass saw the Angel

And the Ass saw the Angel er en bok skrevet av Nick Cave. Den kom ut første gang i 1989. Boka har blitt oversatt til en rekke språk, blant annet norsk, hvor den kom ut første gang i 1994, og senere i nytt opplag i «AlfaOmega-serien» på Aschehoug i 2002. Norsk tittel er Eselet så Herrens engel.

Eselet så Herrens engel tar for seg ekstremt religiøs pietisme i et oppdiktet sørstatssamfunn i USA. I boka lar Cave hovedpersonen Euchrid Eucrow være fortelleren, som er en gutt i tenårene og den eneste gjenlevende av en innavlet og svært voldelig familie. Gjennom hele boka leser en hva den ustabile gutten tenker om det han selv gjør og det som hender rundt ham.

Tittelen kommer fra kapittel 22, vers 23, i 4. Mosebok i Bibelen, der Balaam ikke ser herrens engel, men eselet ser engelen.