Anastomose

Anastomose er et medisinsk begrep som viser til forgrening av blodårer i kroppen[1]. Anastomose er en naturlig forekommende eller kunstig etablert forbindelse mellom f.eks. to blodkar eller to tarmavsnitt[2], termen brukes også lignende forbindelser mellom nerver.

Dersom et flertall anastomoserende kar finnes i et mindre område, etableres et karnettverk, hvilket er vanlig mht. kapillarer og opptrer ofte med vener, der «fletninger» etableres.[trenger referanse]

Begrepet brukes også innenfor naturgeografi og geomorfologi for en bestemt type forgreinet elvekanal[1].

ReferanserRediger

  1. ^ a b Sear, David (2010). Guidebook of applied fluvial geomorphology. Thomas Telford. 
  2. ^ Medisinske faguttrykk for sykepleiersker, 5. opplag Lutherstiftelsen 1961