Anakroni (av gresk ana, «igjen», «om igjen» og khronos, «tid») betegner i narratologien uoverensstemmelser i rekkefølgen av begivenheter mellom fortellinga og historien.

Anakronier er svært vanlig i fortellinger; ofte opptrer de uten å være tenkt som et virkemiddel fra forfatterens side, og vil først kunne avdekkes ved en nærlesing av teksten. Tydelige anakronier omtales ofte i mer uformelle sammenhenger som tilbakeblikk eller frampek.

Se ogsåRediger