Amulius var ifølge romersk mytologi bror til Numitor og sønn av Procas. Han var onkel til Rea Silvia, som var mor til Romulus og Remus.

Hans bror, Numitor, var konge av Alba Longa. Amulius styrtet ham og overtok tronen. Han tvang Rea Silvia, Numitors datter, til å bli en vestalinne, en prestinne for Vesta, slik at hun aldri skulle føde noen barn som kunne styrte ham. Men hun ble voldtatt av guden Mars, og fødte Romulus og Remus. Da Romulus og Remus var blitt voksne, ledet de et opprør mot Amulius, og fikk ham henrettet. De gjeninnsatte deretter sin bestefar, Numitor, som konge i Alba Longa.