Amtsskolen på Apalset

Amtsskolen på Apalset (Amtsskulen på Apalset) var den første amtsskolen i Sogn og Fjordane, etablert i på gården Apalset vest for Vereide i Gloppen kommune i 1876.

Skolens lokalisering ble avgjort etter at bonde Gullbrand Hjelmeset tilbød husrom, lys og fyringsved på gården sin på Apalset. De andre kandidatene til plassering av skolen var Eid, Stryn og Kinn, men økonomiske hensyn ble vektlagt. I Gloppen hadde Jakob Hjelmeset etablert den første friskolen for bondegutter etter folkehøgskole-idéen året før, i 1875. Amtsskolene kom som en kristen konservativ motvekt mot de mer radikale folkehøgskolene og friskolene som ble etablerte fra midten av 1800-tallet. De første styrerne av skolene var vanligvis prester. I Gloppen var presten Oskar Schøtt Revers den første styrer.

Kommunen bidro med tilskudd til drift av skolen. Lærer Elias Melvær innførte nynorsk ved amtsskolen gjennom gratisundervisning i fritida i 1883–1884. Amtsskolen var da flyttet til prestegården på Vereide. Motstandere av nynorsk, med den konservative ordføraren Ole Josefson Hestenes i sentral posisjon arbeidet for å få Melvær avsatt. De klarte ikke å avsette læreren, men stoppet i stedet kommunens tilskudd til drift.

Amtsskolen måtte dermed flytte fra kommunen, og ble etablert i Innvik (i nåværende Stryn kommune) i 1886. I 1900 flyttet skolen til Nordfjordeid, og ble forløperen til Fjordane Folkehøgskole.

KilderRediger