Ampelografi

Ampelografi er læren om vinplanter og druesorter. Navnet kommer av de greske ordene ampelos som betyr vinplante og graphe som betyr skrift.