Ame

gammel måleenhet for volum av flytende varer som tidligere ble benyttet i Skandinavia, herunder også i Norge

Ame eller åm (også stavet aam) (av gresk og latin: ama = «vannspann») er en gammel måleenhet for volum av flytende varer som tidligere ble benyttet i Skandinavia, herunder også i Norge.

En ame tilsvarte 1/3 båt, 4 ankere, 60 kanner eller 120 potter. Omregnet til en moderne volumenhet utgjorde en ame ca. 154,417 liter. Volumet kan imidlertid ha variert noe gjennom historien.

I flere norske dialekter blir også ordet brukt som en betegnelse på stor tønne.

Se også

rediger