Ambassadeokkupasjonen i Stockholm 1975

Ambassadeokkupasjonen i Stockholm 1975 var et angrep på den vesttyske ambassade i Stockholm av den væpnede venstreekstremistiske organisasjonen Rote Armee Fraktion (RAF, også kjent som Baader-Meinhof-banden). Angrepet startet klokken tolv torsdag den 24. april 1975.

Ambassadebygningen i 2008

Aksjonen ble utført av gruppen «Kommando Holger Meins», i et forsøk på å ta gisler og få frigitt 26 fengslede RAF-medlemmer som satt i tyske fengsler. Gisseltakerne besto av 6 personer, Hanna Krabbe, Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel og Siegfried Hausner. De tok 12 personer inkludert ambassadøren Dietrich Stoecker som gissel. To av gislene, militærattachéen Andreas von Mirbach (født 1932) og Heinz Hillegaart ble skutt og drept av gisseltakerne for å understreke at de mente alvor. Klokken 23:47 detonerte en TNT-ladning i ambassaden, og det oppsto brann i bygningen. Brannen tok livet av RAF-medlemmet Ulrich Wessel, og påførte RAF-medlemmet Siegfried Hausner skader som han senere døde av. Det er ukjent hvorfor ladningen gikk av, det regnes med at det var et uhell, da forhandlingene var i gang. De fire overlevende RAF-medlemmene ble senere dømt for angrepet.