Ambassadeokkupasjonen i Stockholm 1975

Ambassadeokkupasjonen i Stockholm 1975 var et angrep på den vesttyske ambassade i Stockholm av den væpnede venstreekstremistiske organisasjonen Rote Armee Fraktion (RAF, også kjent som Baader-Meinhof-banden). Angrepet startet klokken tolv torsdag den 24. april 1975.

Ambassadebygningen i 2008

Aksjonen ble utført av gruppen «Kommando Holger Meins», i et forsøk på å ta gisler og få frigitt 26 fengslede RAF-medlemmer som satt i tyske fengsler. Gisseltakergruppen besto av 6 personer: Hanna Krabbe, Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel og Siegfried Hausner. De tok 12 personer som gissel - inkludert ambassadøren Dietrich Stoecker. To av gislene, militærattachéen Andreas von Mirbach (født 1932) og handelsattachéen Heinz Hillegaart, ble skutt og drept av gisseltakerne for å understreke at de mente alvor. Klokken 23:47 detonerte en TNT-ladning i ambassaden, og det oppsto brann i bygningen. Brannen tok livet av RAF-medlem Ulrich Wessel, og påførte RAF-medlem Siegfried Hausner skader som han senere døde av. Det er ukjent hvorfor ladningen gikk av; det regnes med at det var et uhell, da forhandlingene var i gang. De fire overlevende RAF-medlemmene ble senere dømt for angrepet.

Autoritetsdata