Venstreekstremisme

politisk ytterliggående venstreside

Venstreekstremisme er en betegnelse for ulike former for politisk ekstremisme som er knyttet til den ytterliggående venstresiden.[1]

Historie

rediger

Venstreekstremisme betegner oftest bruken av ekstreme midler for å dekonstruere det etablerte samfunnet, og å opprette en ny samfunnsorden. Dette forutsetter at den etablerte eliten i samfunnet må fjernes. Et eksempel på dette er den russiske revolusjonen, der den russiske tsarens familie ble kledd nakne og drept. Både under Lenin og Stalins kommando utførte Sovjetunionen en systematisk utryddelse av politisk inkorrekte ledere, historikere og forskere. Ordet stalinisme er ofte anvendt som betegnelse på en av formene for venstreekstremisme. Senere har lignende venstreekstreme styrer som Mao Zedongs Kina utryddet titalls millioner av mennesker for å opprette sosialistiske idealsamfunn.

Framveksten av venstreekstremistiske bevegelser i 1960- og 1970-årene representerer hovedforekomsten av ikke-statlig venstreekstremisme. Venstrekstremistiske grupper vokste frem i Tyskland (RAF), Frankrike (Action Directe) og Italia (Røde brigader) – av sympatisører betraktet som legitime forkjempere mot et illegitimt styre, men vanligvis betegnet som terroristgrupper.

I Asia tok Røde Khmer makten i Kambodsja. De hadde til hensikt å lage en kommunistisk idealstat. For å nå dette målet iverksatte Røde Khmer tiltak for å utrydde all selvstendig tenkning[trenger referanse]. Store deler av befolkningen ble tvangsflyttet og internert, oppimot 2 millioner mennesker døde som følge av regimets politikk. Marxister vil imidlertid vanligvis innvende at Røde Khmers tenkning og praksis bryter på grunnleggende vis med marxismen, slik at det er et maskert brutalt despoti, snarere enn et utslag av venstreorientert tenkning.

Venstreekstremisme under den kalde krigen

rediger

I vestlige land ble personer og grupper som sympatiserte med «fienden» (dvs. Sovjetunionen og østblokken) under den kalde krigen i regelen regnet som venstreekstremister av myndighetene. Definisjonen tok dermed utgangspunkt i politiske holdninger (støtte til ideologier ansett som ekstreme), og var uavhengig av hvilke midler som ble brukt for å oppnå politiske mål. I Norge brukte Overvåkningspolitiet denne betegnelsen (i tillegg til den tilsvarende betegnelsen høyreekstremisme) på personer og grupper som ble observert av politiet på grunn av politisk aktivitet. Blant grupperingene det norske Overvåkningspolitiet har regnet som venstreekstreme finner man NKP, AKP(m-l) m.fl.

Ekstremismeforskning

rediger

Ekstremismeforskning, forskning på ekstreme politiske bevegelser (på høyre- og venstresiden), er et fagområde innen blant annet statsvitenskap. I Norge er Bernt Hagtvet en representant for dette forskningsfeltet.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Rossi, Federica (16. april 2021). «The failed amnesty of the ‘years of lead’ in Italy: Continuity and transformations between (de)politicization and punitiveness». European Journal of Criminology (engelsk): 147737082110084. ISSN 1477-3708. doi:10.1177/14773708211008441. Besøkt 30. april 2022. 

Eksterne lenker

rediger