Venstreekstremisme

politisk ytterliggående venstreside

Venstreekstremisme er en betegnelse for ulike former for politisk ekstremisme som er knyttet til den ytterliggående venstresiden. Begrepet har forskjellig innhold alt ettersom hvem som anvender det.

HistorieRediger

Venstreekstremisme betegner oftest bruken av ekstreme midler for å dekonstruere det etablerte samfunnet, og å opprette en ny samfunnsorden. Dette forutsetter at den etablerte eliten i samfunnet må fjernes. Et eksempel på dette er den russiske revolusjonen, der den russiske tsarens familie ble kledd nakne og drept. Både under Lenin og Stalins kommando utførte Sovjetunionen en systematisk utryddelse av politisk inkorrekte ledere, historikere og forskere. Ordet stalinisme er ofte anvendt som betegnelse på en av formene for venstreekstremisme. Senere har lignende venstreekstreme styrer som Mao Zedongs Kina utryddet titalls millioner av mennesker for å opprette sosialistiske idealsamfunn.

Framveksten av venstreekstremistiske bevegelser på 1960- og 1970-tallet representerer hovedforekomsten av ikke-statlig venstreekstremisme. Venstrekstremistiske grupper vokste frem i Tyskland (RAF), Frankrike (Action Directe) og Italia (Røde brigader) – av sympatisører betraktet som legitime forkjempere mot et illegitimt styre, men vanligvis betegnet som terroristgrupper.

I Asia tok Røde Khmer makten i Kambodsja. De hadde til hensikt å lage en kommunistisk idealstat. For å nå dette målet iverksatte Røde Khmer tiltak for å utrydde all selvstendig tenkning[trenger referanse]. Store deler av befolkningen ble tvangsflyttet og internert, oppimot 2 millioner mennesker døde som følge av regimets politikk. Marxister vil imidlertid vanligvis innvende at Røde Khmers tenkning og praksis bryter på grunnleggende vis med marxismen, slik at det er et maskert brutalt despoti, snarere enn et utslag av venstreorientert tenkning.

Venstreekstremisme under den kalde krigenRediger

I vestlige land ble personer og grupper som sympatiserte med «fienden» (dvs. Sovjetunionen og østblokken) under den kalde krigen i regelen regnet som venstreekstremister av myndighetene. Definisjonen tok dermed utgangspunkt i politiske holdninger (dvs. støtte til ideologier ansett som ekstreme), og var uavhengig av hvilke midler som ble brukt for å oppnå politiske mål. I Norge brukte Overvåkningspolitiet denne betegnelsen (i tillegg til den tilsvarende betegnelsen høyreekstremisme) på personer og grupper som ble observert av politiet på grunn av politisk aktivitet. Blant grupperingene det norske Overvåkningspolitiet har regnet som venstreekstreme finner man NKP, AKP(m-l) m.fl.

EkstremismeforskningRediger

Ekstremismeforskning, dvs. forskning på ekstreme politiske bevegelser (på høyre- og venstresiden), er et fagområde innen bl.a. statsvitenskap. I Norge er Bernt Hagtvet en kjent representant for dette forskningsfeltet.

ReferanserRediger


Se ogsåRediger