Alternativbehandlingsloven

Lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Alternativbehandlingsloven
Sanksjonert27. juni 2003
Ikrafttredelse1. januar 2004
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endretEndringslov til helsepersonelloven mv. fra 1. november 2008
KorttittelAlternativbehandlingsloven
Forkortetalbhl

Lov om alternativ behandling av sykdom m.v., kalt alternativbehandlingsloven (albhl), trådte i kraft 1. januar 2004.

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling og å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

Loven definerer sitt virkeområde som helserelatert behandling utøvd utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell, samt autorisert helsepersonell som praktiserer metoder som i det alt vesentlige anvendes utenfor helsetjeneste omfattes også av lovens bestemmelser.[1]

Loven opphevet lov av 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur («kvakksalverloven»).

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger