Alpin tundra er en økosone eller klimasone som karakteriseres av mangel på skog på grunn av høyden over havet. Alpin tundra ligger høyere enn skoggrensa og skiller seg fra arktisk tundra ved ikke å ha permafrost. I norsk språk omtales landskap i klimasonen alpin tundra oftest som snaufjell, dvs fjellandskap uten skog. Begrepet tundra betyr treløs slette. [1] [2]

Alpint skogløst landskap i de sveitsiske alper.

Alpin tundra går under tregrensen over til subalpin skog.

Alpin tundra forekommer i fjellstrøk over hele verden. Floraen i alpin tundra sonen karakteriseres av arter som kryper langs bakken. Det kalde klimaet i disse høytliggende områdene forårsakes av lavt lufttrykk, og er ganske likt polarklima.[3]

Jorda i alpine strøk vanligvis bedre drenert enn jord i arktiske strøk.

44 % av Norges landareal omfattes av økosonen alpin tundra.

Jordas biomer etter vegetasjon, alpin tundra er avmerket med lys blå farge.

██ Isørken

██ Tundra

██ Taiga (boreal barskog)

██ Temperert lauvskog

██ Temperert steppe

██ Subtropisk regnskog

██ Middelhavsvegetasjon

██ Momsunskog

██ Ørken

██ Buskvegetasjon

██ Tørr steppe

██ Halvørken

██ Gress-savanne

██ Tre-savanne

██ Subtropisk skog

██ Tropisk regnskog

██ Alpin tundra

██ Fjellskog

Referanser rediger

  1. ^ Andreas Steigen: Naturfag for vaksne. Grunnbok 2. 1997 nb besøkt 24.mars2023
  2. ^ Olaf I.Rønning: Vegetasjonslære. 1985. s. 89 - 106 NB
  3. ^ Alpin Tundra Biom: Beliggenhed, klima, vegetation og dyreliv på conserve-energy-future.com hentet 30 marts 2021

Se også rediger