Xofigo

kjemisk forbindelse
(Omdirigert fra «Alpharadin»)

Xofigo, tidligere kalt Alpharadin, er et legemiddel som brukes for behandling av kreft med spredning til skjelett. Xofigo er basert på en målsøkende radium 223-isotop som bestråler og dreper kreftceller i skjelettet med radioaktiv alfastråling. Radium 223 er en kortlivet isotop som er mindre farlig enn tradisjonelt brukt radium.

For prostatakreft med spredning til skjelett er Xofigo godkjent i USA, er under godkjenning i Europa, mens den for brystkreft er i 2. fase. Legemiddelet har basis i forskning utført på Radiumhospitalet og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, og ble utviklet av selskapet Algeta, som nå er kjøpt opp av legemiddelselskapet Bayer. Produksjon og distribusjon av Alpharadin til kliniske studier har blitt gjennomført av Institutt for energiteknikk på Kjeller, og her ble også den første kommersielle produksjonslinjen for Xofigo innviet i 2013.

Det er få behandlingsmuligheter ved kreft med spredning til skjelett. Taxotere gir noe økt levetid, men har store bivirkninger. Resultatene fra Alpharadin fase 2-utprøvingen viste nesten 50 % økt levetid og tilnærmet ingen bivirkninger. Utprøvingen var begrenset til 4 serier med behandling av svært syke pasienter. Det er sannsynlig at bruk tidligere i sykdomsforløpet og flere behandlingsserier kan øke levetiden ytterligere hvis det ikke påvises alvorlige bivirkninger. Resultatene fra fase 2-utprøvingen ble publisert i Lancet Oncology.

Behandlingen skjer i form av 6 enkle injeksjoner, en hver måned. Xofigo gis i tillegg til beste kjente nåværende behandlingspraksis.

Eksterne lenker rediger