Alminnelig gode

Et alminnelig gode er i konsumentteori et økonomisk gode hvis etterspørsel synker når prisen på godet øker, og motsatt (alt annet like).[1] Et gode kan her forstås som en vare eller tjeneste.

Det motsatte av alminnelige goder er Giffen-goder; for disse øker etterspørselen når prisen øker, og motsatt. Eksistensen av Giffen-goder er imidlertid omstridt.[2]

Alminnelige goder er ikke det samme som normale goder, skjønt kategoriene gjerne er overlappende. Ordparet normale goder versus mindreverdige goder brukes til å skille hva som skjer med etterspørselen når inntekten endres,[3] mens ordparet alminnelige goder versus Giffen-goder altså brukes til å skille hva som skjer med etterspørselen når prisen på godet endres.

Inntektsendringer   Prisendringer
  Normalt gode Mindreverdig gode   Alminnelig gode Giffen-gode
Inntekten øker Konsumet øker Konsumet synker Prisen øker Konsumet synker Konsumet øker
Inntekten synker Konsumet synker Konsumet øker Prisen synker Konsumet øker Konsumet synker

ReferanserRediger

  1. ^ Sandsør, Astrid Marie Jorde (14. februar 2013). «Konsumentenes etterspørsel» (PDF). Universitetet i Oslo. Besøkt 18. april 2017. 
  2. ^ Andresen, Martin Eckhoff (24. november 2014). «Gode». Store norske leksikon. Besøkt 18. april 2017. 
  3. ^ McConnell, Brue og Flynn (2009), s. 49–50.

LitteraturRediger

  • McConnell, Campbell R.; Brue, Stanley L.; Flynn, Sean M. (2009). Economics: Principles, Problems, and Policies (18. utgave). New York: McGraw-Hill. ISBN 9780697797537