Alltingets president

Alltingets president (islandsk: Forseti Alþingis) leder møtene til Islands parlament.

Alltingets president
Sittende
Birgir Ármannsson

siden 1. desember 2021
VirkeområdeLeder for Alltinget
Utpekes avAlltingets medlemmer
Etablert1991
Første
embedsholder
Salóme Þorkelsdóttir
NettstedForseti Alþingis

I begynnelsen var Alltinget i Reykjavik bare et rådgivende organ.

Ting Bilde Navn
(født–død)
Embetseriode
1.rgþ. Bjarni Thorsteinsson
(1781–1876)
1. juli 1845–5. august 1845
2.rgþ. Þórður Sveinbjörnsson
(1786–1856]
1. juli 1847–7. august 1847
3.rgþ. Jón Sigurðsson
(1811–1879)
2. juli 1849–8. august 1849
4. rgþ. 1. juli 1853–10. august 1853
5. rgþ. Hannes Stephensen
(1799–1856)
2. juli 1855–9. august 1855
6. rgþ. Jón Sigurðsson
(1811–1879)
1. juli 1857–17. august 1857
7. rgþ. Jón Guðmundsson
(1807–1875)
1. juli 1859–18. august 1859
8. rgþ. 1. juli 1861–19. august 1861
9. rgþ. Halldór Jónsson
(1810–1881)
1. juli 1863–17. august 1863
10. rgþ. Jón Sigurðsson
(1811–1879)
1. juli 1865–26. august 1865
11. rgþ. 1. juli 1867–11. september 1867
12. rgþ. 27. juli 1869–13. september 1869
13. rgþ. 1. juli 1871–22. august 1871
14. rgþ. 1. juli 1873–2. august 1873

I 1849 ble Árni Helgason valgt som president, men fratrådte umiddelbart av aldersmessige grunner.

Det forente alltingets president / Forseti Sameinaðs Alþingis rediger

Da Alltinget konstitusjonelt sett ble tildelt lovgivende myndighet, ble det inndelt i to kamre: Den øvre avdeling og den nedre avdeling. Det var imidlertid møtene til Det forente alltinget som hadde det avgjørende ordet i saker som ble diskutert under sesjonen.

Ting Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti
1. lögþ.   Jón Sigurðsson
(1811–1879)
1875–1877
2. lögþ.
3. lögþ.   Pétur Pétursson
(1808–1891)
1879
4. lögþ.   Bergur Thorberg
(1829–1886)
1881
5. lögþ.   Magnús Stephensen
(1836–1917)
1883
6. lögþ.   Árni Thorsteinson
(1828–1907)
1885
7. lögþ.   Benedikt Sveinsson
(1826–1899)
1886–1887
8. lögþ.
9. lögþ.   Benedikt Kristjánsson
(1824–1903)
1889
10. lögþ.   Eiríkur Briem
(1846–1929)
1891
11. lögþ.   Benedikt Sveinsson
(1826–1899)
1893–1894
12. lögþ.
13. lögþ.   Ólafur Briem
(1851–1925)
1895
14. lögþ.   Hallgrímur Sveinsson
(1841–1909)
1897–1899 Framfaraflokkurinn
15. lögþ.
16. lögþ.   Eiríkur Briem
(1846–1929)
1901–1907 Heimastjórnarflokkurinn
17. lögþ.
18. lögþ.
19. lögþ.
20. lögþ.
21. lögþ.   Björn Jónsson
(1846–1912)
1909 Sjálfstæðisflokkurinn
22. lögþ.   Skúli Thoroddsen
(1859–1916)
1909–1911 Sjálfstæðisflokkurinn
23. lögþ.   Hannes Hafstein
(1861–1922)
1912 Sambandsflokkurinn
24. lögþ.   Jón Magnússon
(1859–1926)
1912–1913 Sambandsflokkurinn
25. lögþ.   Kristinn Daníelsson
(1861–1953)
1914–1917 Sjálfstæðisflokkurin
26. lögþ.
27. lögþ.
28. lögþ.
29. lögþ.   Jóhannes Jóhannesson
(1866–1950)
1918–1921 Sjálfstæðisflokkurin
30. lögþ.
31. lögþ.
32. lögþ.
33. lögþ.
34. lögþ.   Sigurður Eggerz
(1875–1945)
1922 Sjálfstæðisflokkurin
  Magnús Kristjánsson
(1862–1928)
1922–1923 Heimastjórnarflokkurinn
35. lögþ. Framsóknarflokkurinn
36. lögþ.   Jóhannes Jóhannesson
(1866–1950)
1924–1926 Íhaldsflokkurinn
37. lögþ.
38. lögþ.
39. lögþ.   Magnús Torfason
(1868–1948)
1927–1929 Framsóknarflokkurinn
40. lögþ.
41. lögþ.
42. lögþ.   Ásgeir Ásgeirsson
(1894–1972)
1930–1931 Framsóknarflokkurinn
43. lögþ.
44. lögþ.
  Einar Árnason
(1875–1947)
1931–1932 Framsóknarflokkurinn
45. lögþ.
46. lögþ.   Tryggvi Þórhallsson
(1889–1935)
1933 Framsóknarflokkurinn
47. lögþ.   Jón Baldvinsson
(1882–1938)
1933–1938 Alþýðuflokkurinn
48. lögþ.
49. lögþ.
50. lögþ.
51. lögþ.
52. lögþ.
53. lögþ.
  Haraldur Guðmundsson
(1892–1971)
1938–1941 Alþýðuflokkurinn
54. lögþ.
55. lögþ.
56. lögþ.
57. lögþ.
58. lögþ.
59. lögþ.   Gísli Sveinsson
(1880–1959)
1942 Sjálfstæðisflokkurinn
60. lögþ.
61. lögþ.   Haraldur Guðmundsson
(1892–1971)
1942–1943 Alþýðuflokkurinn
62. lögþ.   Gísli Sveinsson
(1880–1959)
1943–1945 Sjálfstæðisflokkurinn
63. lögþ.
64. lögþ.   Jón Pálmason
(1888–1973)
1945–1949
65. lögþ.
66. lögþ.
67. lögþ.
68. lögþ.
69. lögþ.   Steingrímur Steinþórsson
(1893–1966)
1949–1950 Framsóknarflokkurinn
70. lögþ.   Jón Pálmason
(1888–1973)
1950–1953 Sjálfstæðisflokkurinn
71. lögþ.
72. lögþ.
73. lögþ.   Jörundur Brynjólfsson
(1884–1979)
1953–1956 Framsóknarflokkurinn
74. lögþ.
75. lögþ.
76. lögþ.   Emil Jónsson
(1902–1986)
1956–1958 Alþýðuflokkurinn
77. lögþ.
78. lögþ.   Jón Pálmason
(1888–1973)
1959 Sjálfstæðisflokkurinn
79. lögþ.   Bjarni Benediktsson
(1908–1970)
1959 Sjálfstæðisflokkurinn
80. lögþ.   Friðjón Skarphéðinsson
(1909–1996)
1959–1963 Alþýðuflokkurinn
81. lögþ.
82. lögþ.
83. lögþ.
84. lögþ.   Birgir Finnsson
(1917–2010)
1963–1971 Alþýðuflokkurinn
85. lögþ.
86. lögþ.
87. lögþ.
88. lögþ.
89. lögþ.
90. lögþ.
91. lögþ.
92. lögþ.   Eysteinn Jónsson
(1906–1993)
1971–1974 Framsóknarflokkurinn
93. lögþ.
94. lögþ.
95. lögþ.   Gylfi Þ. Gíslason
(1917–2004)
1974 Alþýðuflokkurinn
96. lögþ.   Ásgeir Bjarnason
(1914–2003)
1974–1978 Framsóknarflokkurinn
97. lögþ.
98. lögþ.
99. lögþ.
100. lögþ.   Gils Guðmundsson
(1914–2005)
1978–1979 Alþýðubandalagið
101. lögþ.   Oddur Ólafsson
(1909–1990)
1979 Sjálfstæðisflokkurinn
102. lögþ.   Jón Helgason
(1931–2019)
1979–1983 Framsóknarflokkurinn
103. lögþ.
104. lögþ.
105. lögþ.
106. lögþ.   Þorvaldur Garðar Kristjánsson
(1919–2010)
1983–1988 Sjálfstæðisflokkurinn
107. lögþ.
108. lögþ.
109. lögþ.
110. lögþ.
111. lögþ.   Guðrún Helgadóttir
(1935–)
1988–1991 Alþýðubandalagið
112. lögþ.
113. lögþ.
114. lögþ.   Salóme Þorkelsdóttir
(1927–)
1991 Sjálfstæðisflokkurinn

Alltingets president / Forseti Alþingis rediger

Etter sammenslåingen av Alltinget til ett kammer, ble Alltingets president betrodd de samme funksjonene som Det forente alltingets president tidligere hadde hatt.

Ting Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti
114. lögþ.   Salóme Þorkelsdóttir
(1927–)
1991–1995 Sjálfstæðisflokkurinn
115. lögþ.
116. lögþ.
117. lögþ.
118. lögþ.
119. lögþ.   Ólafur G. Einarsson
(1932–)
1995–1999 Sjálfstæðisflokkurinn
120. lögþ.
121. lögþ.
122. lögþ.
123. lögþ.
124. lögþ.   Halldór Blöndal
(1938–)
1999–2005 Sjálfstæðisflokkurinn
125. lögþ.
126. lögþ.
127. lögþ.
128. lögþ.
129. lögþ.
130. lögþ.
131. lögþ.
132. lögþ.   Sólveig Pétursdóttir
(1952–)
2005–2007 Sjálfstæðisflokkurinn
133. lögþ.
134. lögþ.   Sturla Böðvarsson
(1945–)
2007–2009 Sjálfstæðisflokkurinn
135. lögþ.
136. lögþ.
  Guðbjartur Hannesson
(1950–2015)
2009 Samfylkingin
137. lögþ.   Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir
(1949–)
2009–2013 Samfylkingin
138. lögþ.
139. lögþ.
140. lögþ.
141. lögþ.
142. lögþ.   Einar K. Guðfinnsson
(1955–)
2013–2016 Sjálfstæðisflokkurinn
143. lögþ.
144. lögþ.
145. lögþ.
146. lögþ.   Steingrímur J. Sigfússon
(1955–)
2016–2017 Vinstrihreyfingin – grænt framboð
  Unnur Brá Konráðsdóttir
(1974–)
2017 Sjálfstæðisflokkurinn
147. lögþ.
148. lögþ.   Steingrímur J. Sigfússon
(1955–)
2017–2021 Vinstrihreyfingin – grænt framboð
149. lögþ.
150. lögþ.
151. lögþ.
152. lögþ.   Birgir Ármannsson
(1968–)
2021– Sjálfstæðisflokkurinn

Kilder rediger