En allomorf er i lingvistikken en variant av et morfem (som er en betydningsbærende enhet). Allomorfer oppstår når ett og samme morfem endrer fonetisk form uten at betydninga endrer seg. Allomorfer er dermed de konkrete formene av det mer abstrakte begrepet morfem.

Et eksempel er ordet sykkel. Hvis man legger suffikset -ene, som betyr «bestemt flertall», til denne rota, blir resultatet sykl-ene, hvor rotas form er endra fra sykkel til sykl. Sykkel og sykl er allomorfer av ett og samme morfem, fordi de betyr det samme og har nesten lik form.

På samme måte har morfemet bok allomorfen bok i entall, men bøk (bøker, bøkene) i flertall.

Et annet eksempel er suffikset -er, som betyr «ubestemt flertall», og forekommer for eksempel i ordet bil-er. Hvis sjølve rota derimot ender med kombinasjonen er, som for eksempel snekker, tar suffikset for ubestemt flertall formen -e: snekker-e. Morfene -er og -e har akkurat samme betydning og nesten lik form, og er derfor allomorfer av ett og samme morfem.

Eksterne lenkerRediger