Allergen respons

Allergen respons er en allergisk reaksjon som forårsakes av et allergen. Reaksjoner kan variere både fra person til person, og ut fra hvilke allergener som en er i kontakt med. Mest kjent er pollenallergi (blomsterstøvallergi), som gir symptomer fra slimhinner og vev i ansikt og luftveier, men også vanlige husholdningsmidler samt husdyr kan gi utslag som pustevansker, rødhet, kløe og i verste fall sårdannelser.

Den sterkeste reaksjonsformen er anafylaktisk sjokk som er en livstruende og akutt-behandlingstrengende tilstand.

Behandling av tilstandene er vanligvis med antihistaminer.

Se ogsåRediger