Allergener er antigener som forårsaker allergi. De fleste allergener som reagerer med IgE- og IgG-antistoffer er proteiner, ofte med karbohydratholdige sidekjeder. Det er imidlertid påstått at rene karbohydrater under visse omstendigheter kan fungere som allergener. I sjeldne tilfeller kan småmolekylære kjemikalier, som isocyanater og anhydrider i form av haptener, fungere som allergener i forhold til IgE. Ved allergisk kontakteksem er småmolekylære substanser som krom, nikkel og formaldehyd eksempler på klassiske allergener som kan reagere med T-lymfocytter.

Blant allergener kan nevnes noen tungmetaller, hvor især nikkel og krom er sterkt allergifremkallende. Likeledes kan proteiner i fødevarer og pollen fremkalle allergi, på samme måte som dyrehår og husstøvmidder kan det.

Se også

rediger

Kilder

rediger