Åpne hovedmenyen

Alle veier fører til Rom (dvs. Roma, Italia) er et uttrykk som skriver seg fra at byen var hovedstaden i Romerriket, og romerne bygget et omfattende veinett over større deler av Europa som på en eller annen måte ledet til hovedstaden. Mange av de romerske veiene eksisterer fremdeles.

Uttrykket «Alle veier fører til Rom» brukes i alminnelighet i situasjoner hvor man mener alle løsninger er like gode eller alle fremgangsmåter vil gi et godt resultat. Uttrykket brukes av noen i forbindelse med religion, og meningen er da at alle religioner er like gode.