Algekultur

Algekultur er en form for akvakultur som omfatter oppdrett av algearter.

Tangdyrkning ved Zanzibar
Undervannsdyrkning av Eucheuma i Filippinene

Størstedelen av de alger som dyrkes med vilje, hører til kategorien mikroalger (også kalt phytoplankton, mikrofytter eller planktonalger). Makroalger, alminneligvis kjent som tang, har også mange kommersielle og industrielle anvendelsesmuligheter, men på grunn av deres størrelse og de særlige krav til det miljø de skal vokse i, egner de seg ikke så godt til dyrkning (dette kan dog endre seg med fremkomsten av nyere tangkultivatorer, som grunnleggende er algevaskemaskiner som bruker oppstrømmende luftbobler i små beholdere).

Kommersiell og industriel algedyrkning har mange anvendelsesmuligheter, herunder produksjon av matvareingredienser såsom omega-3-fettsyrer eller naturlige farvestoffer og farvestoffer, matvarer, gødning, bioplast, kjemiske råmaterialer, legemidler og algebrennstoff, og kan også anvendes til forurensningsbekjempelse.

Den globale produksjon av oppdrettede vannplanter, som overveiende domineres av tang, vokste i produksjonsmengde fra 13,5 millioner tonn i 1995 til litt over 30 millioner tonn i 2016.[1]

ReferanserRediger