Aldoler er organiske kjemiske forbindelser som er både aldehyder og alkoholer, med hydroksyl-gruppen i β-posisjon i forhold aldehyd gruppen. Betegnelsen aldol er en sammentrekning av aldehyd og alkohol. Et eksempel på et aldol er 3-hydroxybutanal, som har trivial navnet aldol.

LitteraturRediger

  • Klein, David R. (2012). Organic Chemistry. Hoboken, N.J. John Wiley. ISBN 9780471756149. 
  • Bruice, Paula Yurkanis (2010). Essential Organic Chemistry (2 utg.). Boston. Prentice Hall. ISBN 9780321644169. 
  • McMurry, John; McMurry, Susan (2012). Organic Chemistry (8 utg.). Belmont, CA. Brooks/Cole. ISBN 0840054556.