Alarm (avis)

Alarm var en norsk avis, som ble utgitt i årene 19191940 av Norsk Syndikalistisk Føderasjon. Carl O. Tangen satt som redaktør fra 1919-1927, deretter var han ansvarshavende i avisens redaksjonskomité. Avisen hadde en rekke artikler om arbeiderkamper i inn- og utland, norsk og internasjonal anarkisme og syndikalisme, samt ideologiske debatter.

Carl O. Tangen ble ofte arrestert for artikler, spesielt antimilitaristiske, myndighetene ikke likte. Vinteren 1940 ble Carl O. Tangen dømt til ett års fengsel for ærekrenkelse mot fremmed stats overhode, etter anmodning fra Tyskland. Foranledningen var et oppslag i Alarm den 9. desember 1939 hvor nazistene Adolf Hitler, Hermann Göring og Joseph Goebbels omtales på en lite flatterende måte. 9. april 1940 overfalt tyskerne Norge, og Alarm ble stanset av okkupasjonsmakten. I 1945 skiftet Alarm navn til Solidaritet.