Akroterion (fra gresk akroterion, «ytterste del», «spiss»),[1] flertall akroterier, også omtalt som akroterfigur,[2] er en ornamental skulptur og dekorativt element i den greske antikkens og etruskiske templer,[3] og siden gjenopptatt under nyklassisismen.

Ulike typer av akroterier

Akroterier ble plassert på gavlfeltets krone eller hjørner og/eller gesimser. Hovedmotivet var ofte en palmett, som kunne være flankert av figurer eller volutter.[4]

Eksempel fra renessansen: Villa Capra, «La Rotonda», tegnet av den italienske renessansearkitekten Andrea Palladio i 1566

Ordet er etymologisk avledet fra det greske ordet ἀκρωτήριον som betyr «høybrekk», «topp», «høyeste punkt». Det ble latinisert av romerne som acroterium.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «akroterion», NAOB
  2. ^ Studiesalen - Akroterfigur fra Aphaia-templet på Ægina, Thorvaldsens Museum
  3. ^ Broby-Johansen, R. (1977): Kunstordbog, Thaning og Appel, s. 7
  4. ^ Gunnarsjaa (1999)

Litteratur rediger

  • Gunnarsjaa, Arne (1999): Arkitekturleksikon. Oslo: Abstrakt. ISBN 8279350071; s. 19.