Akkulturasjon

prosess med kulturell og psykologisk forandring

Akkulturasjon (fra Latin ad- og cultura kultur) er endringer som skjer når grupper av mennesker med ulike kulturer kommer i kontakt over en lengre tidsperiode. Akkulturasjon benyttes når kulturene påvirker hverandre gjensidig, og brukes ofte synonymt med kulturpåvirkning. Ensidig kulturforandring omtales som kulturell assimilering.[1][2]

De fire essensielle formene for akkulturering: 1 - Segregering, 2 - Integrering, 3 - Assimilering, 4 - Marginalisering

Det skilles gjerne mellom akkulturasjon på gruppe- og individnivå. Akkulturasjonsprosesser studeres særlig i fag som sosialantropologi, etnologi, psykologi og sosiologi.

ReferanserRediger

  1. ^ Sosiologisk leksikon. Oslo: Universitetsforl. 1997. s. 11. ISBN 8200229483. 
  2. ^ Psykologisk leksikon. Oslo: Aschehoug. 2000. s. 20. ISBN 9788203225055. 


LitteraturRediger

  • John W. Berry Conceptual approaches to understanding acculturation i Chun, Organista, G. Marín (red.), Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research (s. 17–38) American Psychological Association 2003