Aker boligbyggelag

tidligere boligbyggelag i Norge

Aker boligbyggelag (ABBL) var et boligbyggelag som ble etablert i den tidligere kommunen Aker i 1946. Etter andre verdenskrig ble Oslos grenser endret og kommunen ble slått sammen med Aker kommune som lå mellom Oslo og det øvrige Akershus, etter et Stortingsvedtak 7. juli 1947. Dette førte blant annet til at ABBL ble innfusjonert i Oslo Bolig- og Sparelag i 1948.

AABL startet med blokkbebyggelse på Høybråten og småhusbebyggelse på Flaen, og rakk også å åpne «Amalienborg» ved Trondheimsveien i 1948 før fusjonen.