Agrément

Agrément betegner mottakerstatens godkjennelse av en ambassadør på en ny post. Utsenderstaten må sikre seg at mottakerstaten før ankomsten har gitt agrément for personen den akter å akkreditere som ambassadør. Mottakerstaten er ifølge Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser ikke forpliktet til å begrunne en nektelse av agrément overfor utsenderstaten.

Det forekommer i praksis svært sjelden at en ambassadør nektes agrément.

Agrément ble tidligere kalt agréation.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Iver B. Neumann og Halvard Leira: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905–2005, Oslo: Pax Forlag, 2005, s. 542.