Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner

Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner er en internasjonal traktat om diplomatisk samkvem mellom stater og diplomatiske utsendingers privilegier, spesielt deres immunitet. Den ble vedtatt av FNs konferanse om diplomatisk forbindelser og immunitet i Wien 18. april 1961 og trådte i kraft 24. april 1964. Den innebar en kodifikasjon av den eksisterende sedvanerettslige diplomatretten.

Per 2015 hadde 190 stater undertegnet traktaten.

KilderRediger