Agdenes prestegjeld

Agdenes prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Orkdal prosti. Det omfattet sogn i tidligere Agdenes kommune i Sør-Trøndelag fylke, og hovedkirken var Agdenes kirke.

Agdenes kirke

Agdenes' kirkesogn er nå en del av Orkland kirkelige fellesråd, og underlagt Orkdal prosti i Nidaros bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Agðaness sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Agdenes antas å være lagt under Ørland i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Agdenes ble eget prestegjeld ved kgl.res. av 30. juni 1967, sammensatt av Agdenes sogn i Ørland prestegjeld og Lensvik sogn og Ingdalen i Stadsbygd prestegjeld,[4] gjeldende fra 1. mars 1969.[5] Ved brev fra KUD til stiftsdireksjonen 5. juni 1970 ble Lensvik og Agdenes sogn slått sammen til et Agdenes sogn med Agdenes (Værnes) kirke som sognekirke, gjeldende fra 1. juli 1970.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1901). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 42. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 110. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Forskrift om regulering av prestegjeld, Lensvik prestesogn, Agdenes prestesogn, Stadsbygd prestegjeld, Ørland prestegjeld, Sør-Trøndelag, lovdata.no
  5. ^ «Sør-Trøndelag 1969.03.01». Norge;Trøndelag;;Orkanger;;;;. 1969. s. 1-2. 
  6. ^ Prestegjeld og sogn i Sør-Trøndelag, arkivverket.no
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.