Aegidius (død 465) var en romersk general og magister militum i Gallia. Aegidius gjorde opprør i 461 da keiser Majorian ble avsatt og henrettet av Ricimer, magister militum i Italia. Ricimer utropte en marionett, Libius Severus til keiser og avsto Narbonne til visigoterne mot at disse tok seg av Aegidius. Aegidius beseiret visigoterne i et slag ved Orléans i 463, muligens med støtte fra den frankiske kongen Childerik I. Med base i Soissons styrte Aegidius deler av nordre Gallia i revolt mot keiseren i Roma fram til han ble snikmyrdet høsten 465. Aegidius’ sønn Syagrius arvet farens maktbase i Soissons og fortsatte å styre området som en slags gallisk-romersk konge.