Administrativt foresatt avdeling

Administrativt foresatt avdeling (AFA), også kalt AFA-kontoret, er del av utlandsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). AFA holder til i Terningmoen leir i Elverum, og har også et eget helsekontor i Sessvollmoen leir ved Gardermoen.

AFAs oppgaver rediger

AFA har på vegne av sjef FPVS ansvar for å ivareta arbeidsgiveransvaret for militære avdelinger, observatører og stabspersonell som tjenestegjør i operasjoner i utlandet.

AFA har en døgnbemannet pårørendetelefon for formidling av kontakt mellom de tjenestegjørende og de pårørende samt for tjenestegjørende hjemme på leave (permisjon).

Ved ulykker og alvorlige hendelser i internasjonale operasjoner oppretter AFA et krisehåndteringssenter. AFA har opprettet et nettverk av pårørendekontakter. Dette er personell av forskjellige kategorier som er ansatt i Forsvaret og som frivillig har påtatt seg oppgaven med å være bindeledd mellom pårørende/etterlatte og Forsvaret ved alvorlige hendelser.