Åpne hovedmenyen

En adept var en viderekommen person innen esoteriske fag som alkymi i middelalderen. Ordet kommer av latin adeptus (en som har (opp-)nådd noe), gjerne adeptus secretus secretorum – hemmelighetens hemmelighet.

Ordet brukes i dag om innvidde i en ordenshemmelighet eller om en som kan mye om et (uvanlig) fagområde.