Action française

Action française var en fransk orléanistisk, kontrarevolusjonær bevegelse og magasinutgivelse, grunnlagt i 1898 av Maurice Pujo og Henri Vaugeois, med Charles Maurras som viktigste ideolog. Selv om den støttet orléanistene, var den faktisk nærmere legitimistene, som var karakterisert av en avvisning av den franske revolusjon i 1789, mens orléanistene er preget av støtte til økonomisk liberalisme.

Action françaises planer, 1915

Den ble grunnlagt i 1898 under Dreyfus-affæren, delvis som reaksjon på venstresidens revitalisering som skjedde rundt forsvaret av kaptein Dreyfus, startet av Emile Zolas berømte J'accuse. Opprinnelig var den en nasjonalistisk organisasjon, som tiltrakk seg personer som Maurice Barrès, men som snart ble monarkistisk under innflytelse av Charles Maurras. Den fulgte ideene til kontrarevolusjonære teoretikere som Joseph de Maistre. Inntil dens oppløsning på slutten av den annen verdenskrig, var Action française en fremstående talsorganisasjon for en høyre-ekstrem integralisme, som så på nasjonen som en organisk enhet av blod og jord.